Hangzhou NeoDen Technology Co., LTD.
Add:Building 3,Diaoyu Industrial and Technology Park,No.8-2,Keji Avenue,Yuhang District,Hangzhou,China
Tel: +86-571-26266266           
Fax: +86-571-26266866

Name

E-mail

Mobile

Phone

Skype

Steven Xiao

Sales Manager

steven@neodentech.com

+86-18167133317

+86-571-26266266

toner_cartridge

Haimi Lin

haimi@neodentech.com

+86-15988492609

+86-571-26266219

haimi2008

Tonny Chen

tonny@neodentech.com

+86-13588787940

+86-571-26263339

Tonny-NeoDen

Zoe Mo

neodensales@neodentech.com

+86-15005826230 

+86-571-26266209

pnp.machine

Cathy Lee

salesone@neodentech.com

+86-18258102571

+86-571-26266218

Cathy_0721

Joyce Lu

salestwo@neodentech.com

+86-13868021475

+86-571-26262322

joyce_10241

Lovina Zou

sales.sz@neodentech.com

+86-18819445827

+86-571-26266266

Angela-PNP machine

Amelia Yuan

sales3@neodentech.com 

+86-15967115631

+86-571-26266202

sugarandjenny 

Ellie Wang

sales4@neodentech.com

+86-15221770590

+86-571-26266223

Smt-Ellie

Support& Service

support@neodentech.com

+86-18668000713

+86-571-26266266

SUPPORT-NeoDen

Contact Us

Name

Contact us

Steven xiao

SalesManager

E-mail Steven@neodentech.com

Mobile  +86-18167133317

Phone +86-571-26266266

Skype toner_cartridge

Haimi Lin

E-mail Haimi@neodentech.com

Mobile  +86-15988492609

Phone +86-571-26266219

Skype haimi2008

Tonny Chen

E-mail Tonny@neodentech.com

Mobile +86-13588787940

Phone +86-571-26263339

Skype Tonny-NeoDen

Zoe Mo

EmailNeodensales@neodentech.com

Mobile +86-15005826230 

Phone +86-571-26266209

Skype pnp.machine

Cathy Lee

E-mail salesone@neodentech.com

Mobile +86-13501793846

Phone +86-571-26266218

Skype Cathy_0721

Joyce Lu

E-mail salestwo@neodentech.com

Mobile +86-13868021475

Phone +86-571-26262322

Skype joyce_10241

Lovina Zou

E-mail sales.sz@neodentech.com

Mobile +86-18819445827

Phone +86-571-26266266

Skype Lovina

Amelia Yuan

E-mail sales3@neodentech.com

Mobile +86-15967115631 

Phone +86-571-26266202

Skype sugarandjenny 

Shenzhen SEG Store

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Shenzhen SEG Store

Address

1D011 Store,No.1 Gate,SEG Electronics Market,Huaqiangbei,Futian District,Shenzhen

Shenzhen office

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Shenzhen Branch

Address

6th F,HuiChao Tech block,Jinhai Road,Yantian Community,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen

Guangzhou office

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Guangzhou Branch

Address

11th Floor,Yunfeng Commerce Building,2# Jinghu Avenue,Huadu District,Guangzhou,China

Domestic Offices

Shenzhen SEG Store

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Shenzhen SEG Store

Address

1D011 Store,No.1 Gate,SEG Electronics Market,Huaqiangbei,Futian District,Shenzhen

Shenzhen office

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Shenzhen Branch

Address

6th F,HuiChao Tech block,Jinhai Road,Yantian Community,Xixiang Street,Baoan District,Shenzhen

Guangzhou office

Name

NeoDen Technology Corp. LTD -- Guangzhou Branch

Address

11th Floor,Yunfeng Commerce Building,2# Jinghu Avenue,Huadu District,Guangzhou,China

Hangzhou NeoDen Technology Co., LTD.
Add:Building 3,Diaoyu Industrial and Technology Park,No.8-2,Keji Avenue,Yuhang District,Hangzhou,China
Tel: +86-571-26266266           
Fax: +86-571-26266866